Ispis

24-satni Holter - EKG je postupak koji omogućuje kontinuirano monitoriranje električne aktivnosti srca kroz najmanje 24 sata u izvanbolničkim uvjetima, za vrijeme uobičajenih dnevnih aktivnosti. Postupak je potpuno bezbolan i nema kontraindikacije. Koristi se pri simptomima lupanja i preskakivanja srca, pri razjašnjavanju uzroka sinkope (naglog gubitka svijesti), ali i kod bolesnika s različitim bolestima srca (kao npr. nakon preboljelog infarkta srca) da bi se vidjelo da li postoje poremećaji srčanog ritma. Za vrijeme nošenja 24-satnog EKG bolesnik nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima (posao, tjelesne aktivnosti, spavanje, uzimanje lijekova) i navikama (pušenje, konzumacija kave). Uz prethodni dogovor s liječnikom, bolesnik može čak i intenzivirati svoje aktivnosti kako bi se registrirao mogući poremećaj ritma koji se pojavljuje u takvim okolnostima. Važno je da piše dnevnik svih svojih aktivnosti kao i eventualnih simptoma kako bi se pokušala uspostaviti veza između pojave aktivnosti, simptoma i pojave aritmija.

Holter se sastoji od malog aparata koji radi na baterije i pričvršćen je za remen ili visi u torbici oko vrata, a povezan je s kožom prsišta putem elektroda. Radi boljeg kontakta elektroda i smanjenja smetnji nekim bolesnicima će biti savjetovano da obriju prsa. Zapis se preko memorijske kartice prebacuje na računalo i tada se analiziraju mnogobrojni parametri električne aktivnosti srca poput srednje, minimalne i maksimalne srčane frekvencije, depresije ST segmenta, ventrikulskih i supraventrikulskih ekstrasistola, pauzi i sl. Ti parametri mogu ukazati na značajne poremećaje u srčanom radu koji mogu dovesti i do iznenadne srčane smrti. Upravo zbog toga Holter – EKG u nekim slučajevima ima iznimnu i nenadomjestivu dijagnostičku vrijednost.