Ispis

Prim.mr.sc. Tatjana Lukanović, dr.med.,specijalist pedijatrije-subspecijalist pedijatrijske kardiologije ( dječji kardiolog ) s dugogodišnjim kliničkim i ultrazvučnim iskustvom u prenatalnoj , pedijatrijskoj i adolescentnoj kardiologiji odnosno pregledu srca fetusa,djece i adolescenata.

Osobni podaci: rođena i školovana (osnovno i gimnazijsko obrazovanje) u Zagrebu,Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, specijalizacija iz pedijatrije u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice";

Stručne vještine i stručna ovlaštenost iz područja pedijatrijske kardiologije s ovladanim neinvazivnim i invazivnim metodama dijagnostike stekla mentorstvom pok. Prof.dr Višnje Fabečić-Sabadi u KB „Sestre milosrdnice" u Zagrebu te kraćim i dužim stručnim boravcima u renomiranim centrima u Francuskoj, Engleskoj,Švicarskoj,Italiji.

Član Hrvatskog liječničkog zbora.Član i suorganizator Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju,te njegov potpredsjednik u dva navrata.Aktivna sudjelovanja na stručnim pedijatrijskim i kardiološkim skupovima.Mentorstva specijalizantima iz područja pedijatrije.Konzultant u pedijatrijskoj intenzivnoj jedinici Klinike za infektivne bolesti „Dr.Fran Mihaljević"

Prenatalnu kardiologiju ili Fetalnu ehokardiografiju organizira i uvodi zajedno s obstetričarima KB"Sestre milosrdnice" 90-tih godina,među prvima u Hrvatskoj.