Ispis

prof. De SyoProf.dr.sc. Drago De Syo, rođen je 1942. godine u Zagrebu, a 1966. godine diplomira na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1975. godine položio je specijalistički ispit iz opće kirurgije. Subspecijalist je vaskularne kirurgije. Tijekom svoje bogate karijere, bavio se kirurškim liječenjem arterijskih i venskih bolesti, te unaprijeđivao struku u području vaskularne i endovaskularne kirurgije.

Prof.dr. De Syo je autor i koautor mnogobrojnih znanstvenih radova, ali i edukator i mentor generacijama specijalizanata i studenata. Član je mnogih istaknutih internacionalnih asocijacija vaskularnih kirurga, svjetski afirmirani stručnjak i znanstvenik.