Ispis

Diplomirala na Filozofskom fakultetu U Zagrebu jednopredmetnu  pedagošku psihologiju. Volontirala u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče  na Odjelu za forenzičnu psihijatriju 6 mj. ,nakon toga se zaposlila  u Zavodu za djecu i omladinu, Kukuljevićeva 19, na poslovima  psihologijske dijagnostike djece sa  organskim smetnjama, smetnjama ponašanja i učenja,te djece sa smanjenim intelektualnim potencijalom ( psihologijska obrada u svrhu kategorizacije). Nakon 4 godine  intenzivne dijagnostičke prakse, javila se na natječaj u Kliniku za psihološku medicinu KBC Zagreb, te primljena u Dispanzer za djecu i omladinu.

Tjekom rada  na Klinici za psihološku medicinu završila edukacije iz geštalt psihoterapije, grupne didaktičke terapije, obiteljske i bračne terapije te edukacije  iz traumatske psihologije.

Poseban interes tjekom ratnih godina ,pokazala za rad sa traumatiziranom djecom i odraslima. U svakodnevnom radu osim psihodijagnostike, primjenjivala principe bihevioralne  i geštalt terapije kod djece sa smetnjama u kontroli sfinktera, hiperaktivnim ponašanju, smetnjama usnivanja i spavanja i strahovima itd. Tijekom cijelog radnog vijeka posebanu pažnju poklanjala  savjetovanju  roditeljima  kako bi prevladali neučinkovite oblike odgoja.

Radila kao vještak u predmetima dodjele djece nakon razvoda roditelja.